Stichting Special Heroes Nederland

Onbeperkt denken in mogelijkheden en kansen en onbeperkt doen: voor mensen met een handicap, partijen in het werkveld, onze partners en voor ons.

Samen met onze partners willen we ervoor zorgen dat meer mensen met een handicap – lichamelijk, verstandelijk, met een visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme, en chronisch zieken – deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Special Heroes Nederland staat voor agendasetting, zowel bij landelijke als regionale en lokale overheden. We delen kennis en expertise en zorgen actief voor een match tussen vraag en aanbod. We adviseren op basis van kengetallen en brengen organisaties met elkaar in verbinding. We inspireren en motiveren partners in de zorg, revalidatie, overheid, sport en het onderwijs om hun sport- en beweegaanbod voor mensen met een handicap te vergroten.

Waarvoor kunt u bij Special Heroes Nederland terecht:

  • Revalidatie, Sport en Bewegen
  • Monitoring en onderzoek
  • Special Heroes
  • Evenementen
  • Opleidingen en scholingen
  • Zo kan het ook!
  • Platformbijeenkomsten
  • Adviesgesprekken
  • en nog veel meer ...

 


Deel deze pagina