maandag 30 maart 2015

Handleiding Starten met een Schoolsportvereniging ontwikkeld

Vanuit het programma Special Heroes is een 'Handleiding Starten met een Schoolsportvereniging' ontwikkeld, die ondersteuning biedt aan scholen voor speciaal onderwijs voor het opzetten van een schoolsportvereniging. De handleiding beschrijft stapsgewijs welke stappen gezet kunnen worden om een schoolsportvereniging op te zetten. Ook biedt de handleiding goede voorbeelden van ervaringen en inzicht uit de praktijk. Regionaal projectleiders van Special Heroes kunnen ondersteunen bij het opzetten van een schoolsportvereniging.

Een schoolsportvereniging geeft leerlingen die (nog) niet in staat zijn om te sporten bij een reguliere sportvereniging de mogelijkheid om structureel en in groepsverband te bewegen en sporten. Leerlingen maken kennis met één of meer beweeg- en sportactiviteiten. De activiteiten worden op of nabij de school aangeboden. Het sport- en beweegaanbod wordt aangepast aan de specifieke doelgroep en aan de wensen en behoeften van de deelnemers. Zo wordt het voor leerlingen makkelijker om de stap naar een reguliere sportvereniging te maken. Maar er zijn ook leerlingen die door hun beperking nooit de stap naar een reguliere sportvereniging kunnen of willen maken. Voor deze leerlingen kan de schoolsportvereniging een oplossing zijn om structureel te blijven sporten.

Klik hier om de handleiding te downloaden.