dinsdag 17 december 2013

Mulier Instituut en Stichting Onbeperkt Sportief vieren vruchtbare samenwerking

17 december 2013 - Mulier Instituut en Stichting Onbeperkt Sportief hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij dragen daarmee uit om in de toekomst samen op te willen trekken bij het ontwikkelen en verspreiden van meer en betere kennis over de gehandicaptensport.

Mulier Instituut en Stichting Onbeperkt Sportief werken al vele jaren samen in tal van monitorprojecten rondom de gehandicaptensport. Te denken valt aan de Monitor Zo kan het ook!, de Monitor Special Heroes en de Monitor (On)beperkt Sportief uit 2008 en 2013. Resultaten van deze monitors dragen bij aan een beter begrip van de gehandicaptensport.

Ook in de komende jaren willen zij vruchtbaar blijven samenwerken aan meer kennis voor en over sport en bewegen door mensen met een handicap. Beide organisaties willen eraan bijdragen dat partijen in het veld die zich inzetten voor het stimuleren van de sportdeelname van mensen met een handicap over relevante kennis beschikken en dat deze kennis ook voor de toekomst gewaarborgd blijft.