zondag 29 december 2013

Onverwacht overlijden classifier Aart Kruimer

Ons bereikte het droevige nieuws dat Aart Kruimer afgelopen woensdag 25 december onverwacht is overleden als gevolg van hartfalen.

Aart was één van de meest markante en geëngageerde classifiers die een enorme bijdrage geleverd heeft aan het classificeren van sporters met een beperking, zowel in Nederland als internationaal.

Een belangrijke drijfveer van Aart was om zijn enorme kennis van het classificeren over te dragen aan anderen. Velen zullen hem herinneren door zijn enthousiaste anekdotes en verhandelingen over bio mechanica, stoornissen en gehandicaptensport in het algemeen. Aart was daarbij altijd bezig met het vermeerderen van kennis van anderen maar stond ook altijd open om zelf weer van anderen te leren.

Wij zullen hem erg missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies!

- Classificatie Instituut, Stichting Onbeperkt Sportief