woensdag 20 mei 2015

Topteam Sport lanceert www.sportinnovator.nl

Onder de naam www.sportinnovator.nl lanceert het Topteam Sport vandaag een online platform voor de gezamenlijke Kennis- en innovatieagenda sport. Wetenschap, bedrijfsleven, overheden, sportorganisaties en sport geïnteresseerd publiek: iedereen kan opwww.sportinnovator.nl terecht met ideeën, vragen en een aanbod van expertise om aansprekende innovaties in de sport op gang te brengen. Eind mei zal het topteam ook de conceptagenda op de website plaatsen voor reacties van buitenaf.   

Minister Edith Schippers van VWS heeft jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een topsectorachtige aanpak in de sport. Daarvoor heeft zij een topteam ingesteld met vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, sport, wetenschap en overheid. Haar opdracht aan het topteam: breng een gezamenlijke vraaggerichte kennis- en innovatieagenda tot stand voor de sport, gericht op het vergroten van massa, focus en rendement van kennis en innovatie. Rendement van sportinnovaties moet zich uitbetalen zowel voor topsport en breedtesport als voor wetenschap, economie en maatschappij.

 Het Topteam Sport brengt eind juni  een compacte Kennis- en innovatieagenda sport uit. Deze agenda wordt spoedig gevolgd door een Call vanuit ZonMw en Technologiestichting STW. Via de Call kunnen onderzoekers, bedrijven en sportorganisaties in aanmerking komen voor ondersteuning bij de totstandkoming van sportinnovaties. Vooruitlopend op deze Call kunnen nu al ideeën worden gedeeld via www.sportinnovator.nl . Daarnaast wil het Topteam Sport graag reacties verzamelen op de concept-versie van de Agenda, die eind mei op www.sportinnovator.nlwordt gepubliceerd. De Agenda doet niet alleen voorstellen voor het ondersteunen van ideeën voor sportinnovaties, maar ook voor broedplaatsen (fieldlabs) en een sports data valley. Doel van de Agenda is in elk geval om het rendement te vergroten, massa te maken en focus aan te brengen, waarbij het heel belangrijk is de vraag naar sportinnovaties op te halen en partijen bij elkaar te brengen die elkaar nodig hebben voor innovatie in de sport.

Topteam met toppers uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en sport
“Sportinnovaties waren van oudsher vooral gericht op topsport en meer medailles. Het topteam wil daarnaast ook innovaties stimuleren waarvoor een brede afzetmarkt is. Het gaat niet alleen om medailles, maar ook om bij te dragen aan een vitaler Nederland”, aldus topteam-voorzitter Harry van Dorenmalen (IBM Europa).  Andere leden van het Topteam zijn: Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF), Aarnout Brombacher (decaan/professor TU Eindhoven),  Angelique Berg/Bart Zijlstra (directeur-generaal Volksgezondheid respectievelijk directeur Sport van het ministerie van VWS), Eric van der Burg (wethouder sport Amsterdam), Antoinette Laan (bestuurder in de sport, oud-wethouder sport Rotterdam), Martin Olde Weghuis (CEO Ten Cate Holding) en Bas van Rens (CEO MyLaps Sports Timing). Het team heeft een kring van experts aangetrokken en laat zich ondersteunen door ZonMw en Technologiestichting STW voor het uitvoeren van de Call en door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voor de communicatie en netwerkvorming. Naar verwachting vindt begin september een eerste ‘match making event’ plaats.